Nâng quyền
cho phụ nữ

Hợp tác đối tác
với doanh nghiệp

Cải thiện chính sách
và quản lý ngành

Các video gần nhất

Các tin gần đây

Hỗ trợ hai tỉnh miền núi phía bắc phục hồi nông nghiệp sau Covid-19

Đọc bài viết của báo Nhân dân Điện tử ngày 2/4 về dự án GREAT tại đây.

Read more

Hội thảo nghiên cứu đánh giá tác động của COVID-19 và xây dựng kế hoạch phục hồi ngành Nông nghiệp

Đọc bài viết của báo VOV4 ngày 5/4 về dự án GREAT tại đây.

Read more

Đồng hành nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Đọc bài viết của báo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày 18/3 tại đây.

Read more

Gần 2.000 người được hưởng lợi từ dự án “Thúc đẩy doanh nghiệp nữ Lào Cai mở rộng kinh doanh”

Đọc bài viết của báo Lào Cai ngày 30/3 về dự án GREAT tại đây.

Read more

Địa bàn dự án

Dự án GREAT

Aus4Equality|GREAT

GREAT là một dự án thuộc chương trình Aus4Equality do công ty Cowater International đại diện cho chính phủ Australia quản lý.

Top