Aus4EqualityNông nghiệp

Nông nghiệp

Tổng quan về ngành Nông nghiệp

Dự án GREAT đang hợp tác với các đối tác để phát triển ngành nông nghiệp bền vững tại Lào Cai và Sơn La.

Khoảng 80% dân số của tỉnh Sơn La tham gia vào ngành nông nghiệp và vào năm 2019, ngành này chỉ chiếm hơn 24% GDP của tỉnh. Tại, Lào Cai phần lớn dân số cũng sống tại khu vực nông thôn và hầu hết đều tham gia phát triển nông nghiệp với đóng góp 16% của ngành nông nghiệp vào GDP của tỉnh. Phụ nữ tích cực tham gia vào hoạt động nông nghiệp và chiếm tới 60% tổng số lao động, tuy nhiên họ gặp khó khăn trong việc tiếp cận hỗ trợ kỹ thuật, đầu vào và thông tin thị trường.

Bằng cách hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi từ cây trồng chủ lực sang cây trồng có giá trị cao hơn và nâng cao tiêu chuẩn để đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế, các đối tác của GREAT đang tạo cơ hội mới cho phụ nữ dân tộc thiểu số với các sản phẩm nông nghiệp từ rau, chanh leo, dược liệu đến lợn bản địa.

Top