Aus4EqualityGiới thiệu

Giới thiệu

Dự án Thúc đẩy Bình đẳng giới thông qua Nâng cao Hiệu quả Kinh tế Sản xuất Nông nghiệp và Phát triển Du lịch tại hai tỉnh Lào Cai và Sơn La (GREAT) là một dự án được tài trợ với tổng kinh phí 33.7 triệu đô la Úc (tương đương khoảng 600 tỷ đồng Việt Nam) nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, tập trung vào các tỉnh có nhiều nhóm dân tộc thiểu số sinh sống là Sơn La và Lào Cai ở khu vực Tây Bắc của Việt Nam.

Dự án do Chính phủ Australia tài trợ và được phối hợp triển khai với Chính phủ Việt Nam. Dự án được thực hiện trong 4 năm (2017-2021), hợp tác với doanh nghiệp, các cơ quan Nhà nước và các tổ chức phi chính phủ để tạo cơ hội cho phụ nữ trong ngành nông nghiệp và du lịch. Những ngành đang phát triển mạnh mẽ và có tiềm năng gia tăng đáng kể sự tham gia của phụ nữ dân tộc thiểu số trong các hoạt động kinh tế.

GREAT muốn tạo ra thay đổi bằng cách:

Kết quả mong đợi:

  • Cải thiện thu nhập cho 40.000 phụ nữ tại Sơn La và Lào Cai
  • Góp phần tạo thêm khoảng 4.000 việc làm cho phụ nữ
  • Huy động khoảng 6 triệu đô la Mỹ đầu tư từ khối tư nhân
  • 80% phụ nữ hưởng lợi từ dự án tăng sự tự tin, nhiệt tình và tự tôn
  • Tăng 15% số phụ nữ lãnh đạo và đồng quản lý doanh nghiệp hoặc hợp tác xã
Top