Aus4EqualityDu lịch

Du lịch

Tổng quan về ngành Du lịch

Dự án GREAT đang hợp tác với các đối tác để phát triển ngành du lịch bền vững tại Lào Cai và Sơn La. Du lịch đóng vai trò quan trọng ở Tây Bắc Việt Nam vì ngành này cung cấp một khối lượng lớn việc làm cho người dân, đặc biệt là cho phụ nữ và thanh niên. Với đặc điểm thu hút nhiều lao động, ngành du lịch không có nhiều rào cản gia nhập đối với các công việc trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ cũng như các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Phát triển du lịch, nếu được thực hiện một cách có trách nhiệm, có thể giúp duy trì các khu vực có giá trị bảo tồn cao và bảo tồn văn hóa địa phương bằng cách giúp chính quyền và cộng đồng địa phương hiểu được lợi ích kinh tế mà du lịch có thể mang lại nếu các điểm tham quan tự nhiên và văn hóa địa phương được duy trì.

Sự gia tăng của tầng lớp trung lưu tại Việt Nam và nước láng giềng Trung Quốc – những người có đủ khả năng đi du lịch đang tạo đà cho ngành du lịch ở Lào Cai và Sơn La phát triển. Đường sá và dịch vụ địa phương được cải thiện cũng là yếu tố đóng góp lớn vào tăng trưởng của ngành. Vì vậy, cơ hội để phát triển du lịch mang lại lợi ích cho phụ nữ, đặc biệt là người dân tộc thiểu số và những người sống ở các vùng sâu, vùng xa tại Lào Cai và Sơn La là rất lớn.

Top