Aus4EqualityCOVID-19 UpdateWomen on the frontline in responding to COVID-19

Women on the frontline in responding to COVID-19

Trong Tháng Bình đằng giới, chúng tôi tôn vinh những Phụ nữ trên Tuyến đầu đã nỗ lực không mệt mỏi để ứng phó với COVID-19 và phục hồi sau đại dịch. Những thách thức mà đại dịch mang đến đã không ngăn được những phụ nữ tham gia Chương trình GREAT do Australia tài trợ vươn lên để phục hồi. Xin mời các bạn tìm hiểu thêm về những người phụ nữ tuyệt vời của chúng tôi qua video này!

———————–
This Gender Month, we honour the Women on the Frontline who have been working tirelessly in response to COVID-19 and towards recovery. The impacts caused by the pandemic haven’t stopped the women participating in the Australian funded GREAT Program from making vigorous efforts to recover from those challenges. Watch this video to find out more about these GREAT women.

#GenderMonth #Womenonthefrontline

Top