Aus4EqualityCOVID-19 UpdateVice Chairman of Lao Cai Provincial People’s Committee recently visited the project areas of 16 GREAT partners in Lao Cai

Vice Chairman of Lao Cai Provincial People’s Committee recently visited the project areas of 16 GREAT partners in Lao Cai

Ông Hoàng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai mới đây đã thăm vùng dự án của 16 đối tác của GREAT tại…

Người đăng: Aus4Equality GREAT vào Thứ Tư, 4 tháng 11, 2020
Top