Aus4EqualityHội nghị Quốc gia và lễ Tổng kết GREAT giai đoạn 1

Hội nghị Quốc gia và Lễ Tổng kết GREAT giai đoạn 1

Phát triển hệ thống thị trường bao trùm và đáp ứng giới là cách tiếp cận hiệu quả để đạt được những kết quả tích cực trong nâng quyền kinh tế cho phụ nữ. GREAT đang đóng góp cho các Chương trình Mục tiêu Quốc gia bằng cách cung cấp bằng chứng về những gì được và chưa được và những ví dụ thực tế, đồng thời đang tạo ra tác động lớn hơn thông qua việc mở rộng quy mô hoặc nhân rộng các mô hình thành công.

Hội nghị Quốc gia và Lễ Tổng kết GREAT giai đoạn 1: Kết nối phụ nữ với thị trường – Nhân rộng mô hình thành công từ cấp tỉnh lên cấp quốc gia nhằm mục tiêu chia sẻ các phương pháp tiếp cận và kết quả của giai đoạn đầu tiên của Dự án GREAT và là nơi để thảo luận về các cơ hội thúc đẩy nâng quyền năng kinh tế cho phụ nữ thông qua áp dụng các phương pháp tiếp cận phát triển hệ thống thị trường trong các Chương trình Mục tiêu Quốc gia 2021-2025. Sự kiện sẽ nêu lên các quan điểm cấp quốc gia, cấp tỉnh và địa phương và các thảo luận chuyên đề về chuyển đổi kỹ thuật số, tiếp cận tài chính, đào tạo kỹ năng định hướng thị trường và kỹ năng lãnh đạo của phụ nữ.

Vui lòng bấm vào các cửa sổ dưới đây để xem chương trình sự kiện, các bài thuyết trình, sản phẩm truyền thông, tin tức và hình ảnh của sự kiện. Trang thông tin này sẽ được cập nhật liên tục trước và sau hội nghị.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Email: great@aus4equalityvn.org

Địa chỉ: Tầng 7, tòa Vinapaco, 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Website: https://equality.aus4vietnam.org/

Facebook: https://www.facebook.com/Aus4EqualityGREAT/

Top