Aus4EqualityGiới thiệuNâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ

Nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ

GREAT nỗ lực giúp phụ nữ tiếp cận các cơ hội kinh tế, tự quyết định sự tham gia của họ, được công nhận cho những đóng góp và nhận được lợi ích kinh tế công bằng. Cách tiếp cận nâng quyền kinh tế của phụ nữ tập trung vào:

Tiếp cận: Thu hút phụ nữ tham gia vào hoạt động của dự án và giải quyết các thách thức cản trở sự tham gia.

Lợi ích: Giúp phụ nữ tiếp cận tốt hơn đối với tài sản, dịch vụ tài chính và dịch vụ hỗ trợ.

Nâng quyền: Nâng cao năng lực cho phụ nữ để giúp họ đưa ra các quyết định quan trọng trong cuộc sống và hành động.

Top