Aus4EqualityGiới thiệuĐịa bàn hoạt động

Địa bàn hoạt động

Dư án GREAT đang được thực hiện ở các tỉnh miền núi Tây Bắc Việt Nam là Sơn LaLào Cai, nơi sinh sống của đa dạng các dân tộc thiểu số. Mức tăng trưởng kinh tế trong những năm gần đây ở Việt Nam khá cao, nhưng vùng Tây Bắc của đất nước, nơi phần lớn các nhóm dân tộc thiểu số nằm ở mức đói nghèo lại không đạt được điều đó. Cả hai tỉnh đều có tiềm năng phát triển lớn về du lịch và nông nghiệp và các chính sách của tỉnh cũng hỗ trợ sự tăng trưởng của các ngành này.  

Sơn La là tỉnh lớn nhất ở Tây Bắc Việt Nam, là nơi sinh sống của 12 dân tộc anh em, trong đó có Tày, Thái, Mường, Mông, Dao, Khơ Mú, Xinh Mun và La Ha, chiếm hơn 84% dân số. Tỷ lệ nghèo đói ở Sơn La cao gấp bốn lần so với tỷ lệ chung của cả nước.

Lào Cai có dân số chỉ hơn 700.000 người và là nơi sinh sống của 26 dân tộc gồm Mông, Tày, Dao, Giáy, Nùng và các dân tộc khác. Tỷ lệ nghèo đói ở Lào Cai không cao như các tỉnh khác ở Tây Bắc, nhưng vẫn ở mức cao gấp 3 lần mức trung bình của cả nước.

Top