Tin tức

Filter by
News

Đại sứ Australia ấn tượng với sự phát triển trong nâng quyền kinh tế cho phụ nữ vùng Tây Bắc Việt Nam

Từ 11-12 tháng 1 năm 2023, Đại sứ Australia tại Việt Nam, ông Andrew Goledzinowski, đã đến thăm các doanh nghiệp được hỗ trợ bởi Dự án Thúc đẩy Bình đẳng giới thông qua Nâng cao Hiệu quả Kinh tế Sản xuất Nông nghiệp và Phát triển Du lịch (GREAT) do Chính phủ Australia tài

Read more >

News

Nông nghiệp mới giúp nâng quyền cho phụ nữ Văn Bàn

Dự án thúc đẩy Bình đẳng giới thông qua Nâng cao hiệu quả Kinh tế Sản xuất Nông nghiệp và Phát triển Du lịch (GREAT) do chính phủ Úc tài trợ đã được thực hiện tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai trong hai năm. Đóng góp của Dự án vào sự phát triển kinh

Read more >

News

Từ Bản làng đến Thị trường: Nâng quyền cho Phụ nữ Dân tộc thiểu số

Sự kiện “Từ Bản làng đến Thị trường: Nâng quyền cho phụ nữ dân tộc thiểu số” được tổ chức tại Hà Nội ngày 6 tháng 12 vừa qua đã đề cập đến các thách thức và cơ hội để cải thiện việc nâng quyền kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số vùng

Read more >

News

Sạch và Xanh- Sản xuất rau trái vụ

Nhu cầu rau ôn đới tại thi trường Hà Nội trong mùa hè tương đối lớn. Nhờ đường sá được cải thiện việc vận chuyển rau từ Sơn La về Thủ đô trở nên thuận tiện hơn. Hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ của tỉnh Sơn La với diện tích 40,000 ha được thiên nhiên ưu đãi có khí hậu lý tưởng cho sản xuất rau trái vụ và là lợi thế so với vùng đồng bằng sông Hồng- do mùa hè thời tiết quá nóng để trồng các loại rau ôn đới.

Read more >

News

Xây dựng Chiến lược Thực hiện Dự án tại hai tỉnh Lào Cai và Sơn La

Ngày 4-6/4/2018 – Dự án Aus4Equality|GREAT đã tổ chức hội thảo về Chiến lược Thực hiện tại cấp Tỉnh tại Lào Cai và Sơn La. Sự kiện này đã thu hút sư tham gia của hơn 50 đại biểu từ các sở ban ngành và các huyện thuộc hai tỉnh Sơn La và Lào Cai.

Read more >

News

Chính phủ Australia hỗ trợ trao truyền năng kinh tế cho phụ nữ Việt Nam

Ngày 8/11/2017 – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia công bố hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ Việt Nam. Chính phủ Australia sẽ đầu tư 33.7 triệu đô la Úc cho dự án này trong khuôn khổ chương trình Aus4Equality tại hai tỉnh Sơn La và Lào Cai

Read more >

Top