Aus4EqualityCập nhật

Cập nhật

Filter by
News

Chính phủ Australia hỗ trợ trao truyền năng kinh tế cho phụ nữ Việt Nam

Ngày 8/11/2017 – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia công bố hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ Việt Nam. Chính phủ Australia sẽ đầu tư 33.7 triệu đô la Úc cho dự án này trong khuôn khổ chương trình Aus4Equality tại hai tỉnh Sơn La và Lào Cai

Read more >

Top