Aus4EqualityCOVID-19 UpdateThe Department of Culture and Information in Sa Pa is building the domestic market to respond to COVID-19

The Department of Culture and Information in Sa Pa is building the domestic market to respond to COVID-19

Trong tuần trước, Phòng Văn hóa Thông tin Sa Pa đã tổ chức một chuyến khám phá và khảo sát dành cho 14 đơn vị lữ hành…

Người đăng: Aus4Equality GREAT vào Thứ Tư, 4 tháng 11, 2020
Top