Aus4EqualityCOVID-19 UpdateJoint monitoring trips to Son La and Lao Cai

Joint monitoring trips to Son La and Lao Cai

Vừa qua, GREAT đã thực hiện hai chuyến giám sát đánh giá tới Sơn La và Lào Cai, phỏng vấn hơn 100 người dân từ 9 đối tác…

Người đăng: Aus4Equality GREAT vào Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020
Top