Aus4EqualityCOVID-19 UpdateConference on Policy impact assessments and digital transformation solutions in tourism to respond to COVID-19

Conference on Policy impact assessments and digital transformation solutions in tourism to respond to COVID-19

Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã chủ trì tổ chức Hội nghị đánh giá tác động chính sách và giải pháp chuyển đổi…

Người đăng: Aus4Equality GREAT vào Thứ Năm, 10 tháng 12, 2020
Top